Tentdienst Wanneperveen 
&
Actie voor de Voedselbank

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZATERDAG 3 JULI TOT EN MET DINSDAG 7 SEPTEMBER 2021 - 

DAGBOEK VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN 'TENTDIENST ZONDER TENT' /  ACTIE VOEDSELBANK STEENWIJKERLAND

Zaterdag 3 juli 2021 ‘we mogen/kunnen weer’

Eergisteren heeft SDW (Stichting Dorpsfeest Wanneperveen) via facebook gecommuniceerd dat er dit jaar, ondanks dat we nog steeds met corona te maken hebben, wel een ‘soort van’ dorpsfeest komt. Aangepast en nog veel onbekend, maar toch. Voor ons als Interkerkelijke Evangelisatie Commissie een reden om ook de voorbereidingen voor een (eventuele) tentdienst op 5 september te gaan bekijken.

Dinsdag 6 juli 2021 ‘de eerste vergadering’

Nog veel onzeker, maar enthousiasme bij ons om de draad weer op te pakken. Inmiddels is duidelijk dat er in ieder geval geen traditionele tent komt tijdens het dorpsfeest. Dus ook geen ‘echte’ tentdienst voor ons. Direct schakelen dan maar. Wat zijn de alternatieven? Na enig overleg besluiten we de kerk in Wanneperveen te vragen of we gebruik mogen maken van hun locatie. Voordeel: alles staat klaar, de kerk is al coronaproof ingericht en er is een livestream mogelijk waardoor iedereen online kan meegenieten. Ook het koffiedrinken kunnen we zo in eigen hand nemen en daardoor kosten besparen. Nadeel: het zou voor sommige dorpsgenoten een drempel kunnen zijn om naar ‘de kerk’  te gaan. En je mist de sfeer en de bierlucht van de tent.

We denken ook al na over een thema. We hebben het er over dat we in coronatijd veel met elkaar delen. Er wordt hulp aangeboden aan mensen die dat nodig hebben en er wordt ook veel lief en leed gedeeld. ‘Delen in het feest van de liefde’ wordt dus het thema. En al brainstormend willen we ook graag tijdens het dorpsfeest handen en voeten geven aan het delen. En zo komen we er toe het feestweekend te koppelen aan een inzamelactie voor de voedselbank Steenwijkerland. En, o ja, een spreker hebben we al. Durk de Boer uit Hattem staat nog van vorig jaar en hij houdt 5 september voor ons vrij.

Woensdag 14 juli ‘met volle kracht vooruit’

Onze tweede vergadering. We hebben groen licht van de kerk, we krijgen alle ruimte en vrijheid om een ‘tentdienst zonder tent’ te organiseren. Er is ook contact met de voedselbank Steenwijkerland geweest en zij zijn enthousiast over ons initiatief. Tijd om tempo te maken dus, want de vakanties komen er aan en dan kun je maar beter zo veel mogelijk geregeld hebben. We schrijven onze gedachten op over het thema en waar de dienst over zou moeten gaan. En we zoeken alvast wat liedjes uit. Een inkoppertje voor de spreker dus vanaf hier, toch?? We besluiten de inzameling van goederen over 3 dagen te verdelen. In de kerk op zaterdagmorgen 4, zondagmorgen 5 en maandagavond 6 september. En daarnaast in de Perelaar een doorlopende inlever mogelijkheid van zaterdag 4 tot en met maandag 6 september. We gaan Durk de Boer vragen of hij volgende week maandag (digitaal) met ons kan vergaderen. We kunnen er ook een fysieke vergadering van maken, maar dat laten we aan hem over.

Donderdag 15 juli 2021 ‘vakantie is ook belangrijk'

Ik heb inmiddels contact gehad met Durk. Hij blijkt met zijn gezin van een welverdiende vakantie te genieten. Vergaderen is dan niet het meest logische ‘uitstapje’, maar Durk wil best kijken of hij met zijn gezin iets kan overleggen. Dacht het niet Durk, vakantie gaat even voor, eventjes geen ‘werk’. Fijne vakantie. Omdat wij daarna vakantie hebben, besluiten we de voorbereiding via mail te doen. We sturen hem onze uitwerking toe en hij kan er dan, na zijn vakantie, op reageren. Uiteraard stuur ik hem pas een mail als zijn vakantie voorbij is.

Zaterdag 31 juli 2021: ‘nog 5 weken’

De e-mail naar Durk gaat de deur uit. Weliswaar zitten onze eigen vakanties er nog niet op, maar het geeft hem daardoor juist mooi de ruimte om een reactie te geven in zijn eigen tempo.

Woensdag 4 t/m vrijdag 6 augustus 2021: ‘enthousiasme bij Durk’

De reactie van Durk komt mooi snel en na een paar dagen van mailen zijn de afspraken gemaakt. Hij kan zich helemaal vinden in het thema, is weer heerlijk enthousiast en gaat bezig met de invulling. Dat doet hij, volgens eigen zeggen, op dinsdag 10 augustus.

Donderdag 12 augustus 2021: ‘media offensief 1’

De diverse plaatselijk en regionale kranten, RTV SLOS Steenwijk, Nieuws tv Meppel worden benaderd om een stukje te plaatsen. Natuurlijk met de uitnodiging voor de tentdienst, maar zeker ook om de actie voor de voedselbank onder de aandacht te brengen. De meeste benaderde media geven vriendelijk gehoor aan ons verzoek. Waarvoor dank.

Maandag 16 en dinsdag 17 augustus 2021: ‘het krijgt steeds meer vorm’

Nog geen reactie van Durk over de invulling van de dienst. Dus maar een mailtje gestuurd hoe het er mee staat. Hij reageert nog dezelfde dag. Hij geeft de richting aan die hij op wil gaan met de dienst en doet meteen ook een voorstel voor de te zingen liedjes. Over de liedjes en de dienst zelf hebben we nog wel wat vraagjes. Dus een mail zijn kant op. Er is nu wel enige snelheid geboden, 5 september nadert met rasse schreden. En er is nog veel te doen.

Dinsdag 17 augustus 2021: ‘de laatste vergadering’

Nog even bij elkaar om te kijken hoe we er voor staan. Wat moet er nog gebeuren? Het wachten is op de reactie van Durk. Verder besluiten we een flyer te maken en die op 700 adressen huis-aan-huis te (laten) bezorgen in postcodegebied 7946 Wanneperveen. Zelf bezorgen blijkt, gezien de drukte met voorbereiden voor zowel de tentdienst als ook nog eens voor het verdere dorpsfeest, niet echt een reële optie. Dat besteden we dus uit.

Vrijdag 20 t/m dinsdag 24 augustus 2021: ‘de definitieve invulling’

Het zijn weer intensieve ‘mail’ dagen. En na de reactie van Durk op onze vragen gaat op 24 augustus ons definitieve voorstel voor de liturgie naar Durk. We gaan er voorzichtig maar vanuit dat hij ons voorstel goedkeurt. Tijd om alvast de liedjes te gaan downloaden en de beamerpresentatie voor te bereiden. Best wel een intensief en tijdrovend klusje. We hebben inmiddels al wel mensen geregeld die de beamerpresentatie en de camera’s gaan bedienen. Op diezelfde 24 augustus valt dorpsbreed de flyer in de bus. We wachten nog steeds op een definitieve reactie van Durk de Boer.

Donderdag 26 augustus: ‘media offensief 2’

Opnieuw worden er kranten, RTV SLOS Steenwijkerland,  Nieuws tv Meppel en diverse facebook acties uitgezet. Ook nu weer veel welwillende medewerking. En als reactie een vraag van RTV SLOS of we zaterdagmorgen 28 augustus tussen 10 en 11 uur in het programma Kopwijzer een toelichting willen geven op de dienst en op de voedselbank actie. Natuurlijk willen we dat. Graag zelfs.

Zaterdag 28 augustus 2021: ‘RTV SLOS’

Het wordt een ontspannen,  leuk en succesvol interview voor RTV SLOS. Met zelfs live beelden vanuit de studio. Mooi dat we dit mochten doen en de gelegenheid kregen om onze dienst en actie te promoten.

Vanaf zaterdag 28 augustus: ‘heeft u nog ……’

Als je goederen inzamelt voor de voedselbank, dan is het wel handig dat je die ergens in verzamelt. Dus begint onze zoektocht naar (bananen)dozen. Die duurt een paar dagen. Ook hier weer veel medewerking, met een bijzonder woord van dank aan de Lidl en de Jumbo in Steenwijk.

Donderdag 2 september 2021: ‘definitieve liturgie’

En daar is ie dan. Durk geeft er een klap op en daarmee is de liturgie nu echt definitief. De beamer presentatie waren we alvast aan het maken en die kan nu dus worden afgemaakt.

Zaterdag 4 september 2021: ‘begin inzameling’

We staan versteld hoe de actie voor de voedselbank al op deze eerste dag op gang komt. Vooral in de kerk worden op grote schaal goederen gebracht. In de Perelaar loopt het deze zaterdag nog geen storm. Maar de voedselbank kan zich dus in ieder geval voorbereiden op het ophalen van goederen. Dat zal op  dinsdag 7 september zijn.

Zondag 5 september 2021: ‘tentdienst zonder tent’

We zijn al op tijd aanwezig en dat is maar goed ook. Ook deze morgen worden er weer mooi wat goederen gebracht. Ook goed om uiteindelijk Durk weer in levende lijve te zien. Hij is helemaal in zijn element. Enthousiast over alles en belangstellend en complimenterend. Natuurlijk mengt hij zich vooraf al onder de gasten en maakt her en der een praatje. De uiteindelijke opkomst is een kleine 50 mensen en dat is ook ongeveer het maximum aantal waarop we, met al onze corona maatregelen, gehoopt hadden. Een prachtige dienst, mooi gesproken door Durk, mooie liedjes gezongen. En een grote tafel vol ingezamelde goederen. En dan staat er ook nog het nodige in een andere ruimte. Na afloop aan de koffie/thee/ranja. Omdat het prachtig weer is doen we dat natuurlijk buiten, in en rond het kerkplein. Een zeer geslaagde dag. En het is nog even te gaan tot het eind van de voedselbank actie.

Maandag 6 september 2021: ‘het blijft maar doorlopen’

De laatste dag waarop je goederen kunt inleveren. Het is alsof een aantal mensen bewust heeft gewacht op deze dag. Het loop namelijk storm in de Perelaar. Onvoorstelbaar wat daar nog wordt gebracht. De maandagavond inzameling in de kerk is een iets minder succes, daar komt helaas niemand meer opdagen. Maar het eindresultaat mag er zijn. Als we alles bij elkaar verzameld hebben en in dozen gedaan, dan blijken er 18 volle dozen te staan met bij elkaar bijna 400 goederen. Het is fantastisch.

Dinsdag 7 september 2021: ‘de ophaaldag’

’s Middags om ongeveer 14 uur staat de voedselbank Steenwijkerland voor de deur van de kerk. Ook zij zijn enthousiast over de hoeveelheid en over het feit dat het allemaal al netjes in dozen zit. Even samen aanpakken en de bestelbus vullen. Daarna is het voor ons dan echt voorbij.

Epiloog:

We kijken met grote tevredenheid terug op deze noodeditie van de tentdienst. Een ‘tentdienst zonder tent’, maar wel een dankbaar en voldaan gevoel. En blij wat we als dorp hebben kunnen betekenen voor de voedselbank en de mensen die daarvan afhankelijk zijn.  Daar doen we het voor. Op naar volgend jaar. Dan hopelijk een coronavrije editie van de tentdienst in een echte tent tijdens een echt dorpsfeest.

* * * * *

* * * * *

EERDERE NIEUWSUPDATES

(Update vrijdag 10 september 2021)

De collecten in de feest(tent)dienst brachten € 79,79 op voor de voedselbank en € 86,46 voor de onkosten van de dienst.

Wil jij alsnog financieel bijdragen? Dan kun je jouw financiële bijdrage nog steeds overmaken.
Je gift wordt gelijkelijk verdeeld over beide collecte doelen, tenzij je bij je omschrijving anders vermeldt.
Hieronder de benodigde gegevens om je gift over te maken.
Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Wanneperveen
Rekeningnummer NL20 RABO 0342 2214 18
t.n.v. Prot. Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot

* * * * *

(Update dinsdag 7 september 2021)

It's over!! De mensen van de voedselbank Steenwijkerland hebben vanmiddag de ingezamelde artikelen opgehaald. We zijn er in geslaagd om met elkaar in totaal bijna 400 artikelen in te zamelen. Een waanzinnig aantal, waar we erg trots op mogen zijn. Nogmaals (ook namens de voedselbank) ontzettend bedankt voor de spontaniteit. Het is nu nog wachten op de uitslag naar welk bedrag de collecte in de feest(tent)dienst van afgelopen zondag 5 september heeft opgebracht. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. En we hopen natuurlijk dat we bij een eventuele volgende actie weer op u mogen rekenen.

* * * * *

(Update maandag 6 september 2021)

Het blijft maar doorgaan. Nog steeds komt er voedsel binnen. Inmiddels 16 dozen vol!!
En er zijn nog steeds lege dozen. Tot vanavond kwart voor 8 kunt u de goederen neerzetten in de Perelaar. En van 19.00 tot 20.00 uur zijn we vanavond in de kerk om de goederen in ontvangst te nemen. Gaan we voor de 20 volle dozen???????
Hieronder de laatste foto's die vanmorgen zijn genomen.


(Update zondag 5 september 2021)

Een prachtige dienst hadden we vanmorgen in de kerk in Wanneperveen. Met ongeveer 50 bezoekers konden we prima de corona voorschriften garanderen. Ontzettend veel is er ook ingezameld voor de voedselbank. En er kan nog (veel) meer bij. Dus wil jij ook nog meedoen, dan ben je van harte welkom om dat te doen. Inleveren kan tot  morgenavond (maandag 6 september)  ongeveer 20.00 uur in de koffiekamer van de Perelaar en ook nog eens morgen(maandag)avond 6 september van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk in Wanneperveen.

Geven kan ook nog steeds financieel door een gift over te maken naar rekeningnummer  van de Evangelisatie Commissie NL20RABO0342221418 t.n.v. Protestantse Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot. Je gift wordt gelijkmatig verdeeld over de beide collectedoelen (voedselbank en onkosten dienst), tenzij je bij de omschrijving anders vermeldt.

Hieronder een paar foto's van de dienst van vanmorgen.

* * * * *

(Update 1 september 2021)

De collecten zondag in de dienst zijn bestemd voor 1) Actie Voedselbank en 2) Onkosten Dienst
Kun jij niet aanwezig zijn dan kun je jouw financiële bijdrage ook overmaken.
Jouw gift wordt gelijkelijk verdeeld over beide collecte doelen, tenzij je bij je omschrijving anders vermeldt.
Hieronder de benodigde gegevens om jouw gift over te maken. 
Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Wanneperveen
Rekeningnummer NL20 RABO 0342 2214 18
t.n.v. Prot. Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot
* * * * *

(Update 1 september 2021) 

Nog een paar dagen dan is het zover. We hebben er zin in en gaan er voor!!

Heb jij je bijdrage voor de voedselbankactie al in huis?

INLEVEREN kan IN DE KERK zaterdag 4/9 van 11.00-12.00 uur, zondag 5/9 van 8.30-9.20 uur en maandag 6/9 van 19.00-20.00 uur 

INLEVEREN kan ook IN DE PERELAAR vrijdag 4 tot en met maandag 6 september (goederen neerzetten in dozen in koffiekamer)

* * * * *

(Update 28 augustus 2021) 

Klik hier om het interview over de tentdienst en de actie voor de voedselbank in het RTV SLOS programma Kopwijzer te beluisteren.

* * * * *

(Update 26 augustus 2021)

Zaterdag 28 augustus tussen 10.00 en 10.15 uur is er een item over de tentdienst/voedselbankactie op RTV SLOS Steenwijk. 
Veel TV aanbieders (o.a. Ziggo, KPN, XS4ALL, Telfort) hebben RTV SLOS in hun pakket. 
Je kunt ook via www.rtvslos.nl kijken.

* * * * *

(Update 24 augustus 2021) 

Vandaag valt er in postcodegebied 7946 een flyer in de bus met uitnodiging en informatie over de tentdienst van 5 september en de daaraan gekoppelde actie voor de Voedselbank. De flyer zit tussen andere folders/kranten, kijk dus even goed en gooi de flyer niet weg. Voor verdere informatie houden we je natuurlijk ook via deze website op de hoogte.

* * * * *

(Update 20 augustus 2021)

UITBREIDING INLEVERPUNTEN EN TIJDSTIPPEN ACTIE VOEDSELBANK

Wil t u ook bijdragen? Daar zouden de Voedselbank en een heleboel van hun klanten erg blij mee zijn.
Inleverpunten zijn de kerk (3 inlevermomenten) en de Perelaar 

Kerk Wanneperveen 
(1) zaterdag 4 september tussen 11.00 en 12.00 uur
(2) vóór de dienst van 5 september (we zijn die morgen vanaf 8.30 uur aanwezig)
(3) maandagavond 6 september tussen 19.00 en 20.00 uur 

Perelaar 
(1) u kunt de goederen neerzetten in de dozen in de koffiekamer van de Perelaar.
Dat kan van zaterdag 4 tot en met maandag 6 september.

* * * * *

(update 18 augustus 2021)

JE BENT WELKOM IN DE KERK
De dienst zal vrij toegankelijk zijn. Uiteraard houden we ons strak aan de 1,5 meter en ander maatregelen die zijn voorgeschreven. We gaan er van uit dat iedereen ook zelf zijn gezonde verstand gebruikt. Ons advies is om alleen te komen als je volledig bent gevaccineerd. Er zal dus geen volle kerk zijn, maar we hopen toch dat er een mooie opkomst is en we daarmee de sfeer vergroten. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan sluiten we de deuren.
* * * * *
KUN OF WIL JE NIET NAAR DE KERK??
We zijn zondag 4 september vanaf 9.15 uur online, de dienst begint om 9.30 uur.
* * * * *
WAAR KAN IK MIJN GOEDEREN VOOR DE VOEDSELBANK ACTIE INLEVEREN? (AANGEPAST 20 AUGUSTUS)
zaterdag 4 september tussen 11.00 en 12.00 uur - Kerk aan de Veneweg 188 in Wanneperveen
zondag 5 september voor de dienst afgeven bij de kerk
maandag 6 september tussen 19.00 en 20.00 uur - Kerk aan de Veneweg 188 in Wanneperveen
&
zaterdag 4 tot met maandag 6 september kun je je bijdrage deponeren in de dozen die in de koffiekamer in de Perelaar staan
* * * * *
TER HERINNERING AAN WELKE GOEDEREN JE KUNT DENKEN:
*Maaltijdsoepen *Peulvruchten *Havermout *Groente of fruit uit blik of pot *Soep *Suiker *Koffie en thee *Volkorenpasta *Zilvervlies of meergranenrijst *Couscous *Olie (olijf, zonnebloem) *Shampoo *Broodbeleg (houdbaar) *Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten *Margarine *Ontbijtkoek *Rijstwafels *Aardappelpuree *Deodorant *Toiletpapier *Allesreiniger *Afwasmiddel *Tandpasta/tandenborstels *Zeep *Schoonmaakmiddelen 
!!!!! (HOUD ER A.U.B. WEL REKENING MEE DAT DE HOUDBAARHEIDSDATUM RUIM NA 5 SEPTEMBER 2021 LIGT) !!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(update 16 augustus 2021)

Op RTV MEPPEL NIEUWS TV                (LINK NAAR RTV MEPPEL NIEUWS TV)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(update 14 augustus 2021)

14 augustus 2021 

We kregen de vraag aan welke goederen je kunt denken als je mee wilt doen aan de actie voor de Voedselbank in het weekend van 4 en 5 september.
Hieronder een handige lijst, waar je je voordeel mee kunt doen. Let a.u.b. wel op de houdbaarheidsdatum, de actie is pas afgerond op 5 september.
De komende dagen lees je hier op welk(e) moment(en) je jouw bijdrage voor de Voedselbank kunt inleveren.
*Maaltijdsoepen *Peulvruchten *Havermout *Groente of fruit uit blik of pot *Soep *Suiker *Koffie en thee *Volkorenpasta *Zilvervlies of meergranenrijst **Couscous *Olie (olijf, zonnebloem) *Shampoo *Broodbeleg (houdbaar) *Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten *Margarine *Ontbijtkoek *Rijstwafels *Aardappelpuree *Deodorant *Toiletpapier *Allesreiniger *Afwasmiddel *Tandpasta/tandenborstels *Zeep *Schoonmaakmiddelen
!!!!! (HOUD ER A.U.B. WEL REKENING MEE DAT DE HOUDBAARHEIDSDATUM RUIM NA 5 SEPTEMBER 2021 LIGT) !!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 augustus 2021

Zoals u inmiddels allemaal kunt weten, gaat het Veneger dorpsfeest dit jaar, op een aangepaste manier, wel door. Als Interkerkelijke Evangelisatie Commissie hebben ook wij onze strategie voor dit jaar bepaald. We willen dolgraag laten merken dat we er nog steeds zijn en snakken naar (nieuwe) mogelijkheden.

We zijn dan ook bijzonder blij om mee te kunnen delen dat we zondag 5 september wel een evangelisatie dienst organiseren. Dat doen we voor deze ene keer in de kerk in Wanneperveen. Het wordt een bijzondere dienst, met aandacht voor elkaar. Als spreker hebben we Durk de Boer vastgelegd. Het thema zal zeker te maken hebben met DELEN en we koppelen de dienst aan een inzamelactie die we gaan doen voor de Voedselbank Steenwijkerland.

Hoe we gaan inzamelen en of u ook fysiek aanwezig kunt zijn? Daarover t.z.t. meer informatie. We zullen de dienst in ieder geval via deze site live uitzenden. 

Maar zo kunt u er de komende tijd al vast rekening mee houden dat u te veel boodschappen inslaat. 
Uiteraard er wel even op letten dat ze tegen die tijd niet over de houdbaarheidsdatum zijn. 

Denk daarbij vooral ook aan houdbare producten als pastasaus, blikken  bruine bonen/kapucijners, beschuiten, crackers, suiker, blikken vruchten. 

Wilt u alstublieft op de houdbaarheidsdatum letten? De actie is namelijk pas in het weekend van 4 en 5 september.

We houden u de komende tijd op verschillende manieren op de hoogte. Via kerkblad, Nieuwsbrief, lokale kranten en de website www.bijzonderediensten.mozello.nl

Namens de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie, Jacques Zomer


web counter